Tarifes i disponibilitat


Tarifes: 


TARIFA
                 PC (Pensió Complerta)                 
55,00 € persona/dia
MP (Mitja Pensió) 45,00 € persona/dia
AD (Allotjament I esmorzar) 35,00 € persona/día
PC infantil (fins a 7 anys) 40,00 € infant/día
MP infantil 30,00 € infant/día

Disponibilitat: